POHŘEŠUJEME.CZ

České mantrailingové kynologické týmy

kontaktní telefon nonstop +420 720 968 747

 • využíváme speciálně vycvičené psy k pátrání na celém území ČR a Slovenska
 • Čím dříve nás povoláte, tím větší jsou šance na nalezení hledané osoby
 • Psi vyhledávají osoby podle jejich individuálního pachu

Jsme občanský spolek kynologů, dobrovolných hasičů, zdravotnických záchranářů, připraveni pomoci široké veřejnosti s využitím vlastní techniky a vybavení.

MOBILIZACE PÁTRACÍHO DRUŽSTVA

 • 1
  na žádost Policie, nebo "osoby blízké". (rodina, kamarádi, samospráva) Neváhejte, máte na to právo.
 • 2
  Nutné zajistit a vědět: pachový předmět a místo posledního výskytu hledané osoby
 • 3
  MT týmy vyjíždí ze středisek - BRNO, FRÝDEK-MÍSTEK, LIBEREC, KOLÍN, ŽILINA, KOŠICE

Jak to celé funguje? 

Psi hledají podle individuálního pachu vždy určitou konkrétní osobu. 

Co psi sledují? 

Každý člověk má svůj specifický, neměnný individuální pach, který jsou psi schopni identifikovat a sledovat.  Psi cvičení metodou mantrailingu jsou schopni sledovat pachovou stopu osoby po delší časové prodlevě poměrně dlouho jak ve volné přírodě, tak i například ve městech a zastavěných, kontaminovaných prostorách. 

Co k tomu potřebují? 

1. Co nejčistší pachový předmět hledané osoby

2 Poslední místo výskytu hledané osoby

3. Pacová stopa se postupně vytrácí a tak je potřeba použít MT tým co nejdříve. 

Jak postupovat
Co dělat ….

V případě, že někoho pohřešujete a máte obavu o jeho zdraví (psychické, nebo duševní problémy, sebepoškozující úmysly, senioři, děti)

1.    Obvolat známé, příbuzné, prohlédnout místa, kde se často a rád zdržuje

2.    Obvolat zdravotnická zažízení, zda nebyl hospitalizován

3.    U dětí kontaktujte školu, rodiče kamarádů a zjistěte co nejvíce informací

4.    Informujte Obecní úřad, který může pohřešování vyhlásit místním rozhlasem. Pozorní lidé mnohokrát "vyřešili" pátrání.

5.    Pohřešování bez odkladu ohlašte PČR, na linku 158. Nečekejte např. na návrat do setmění a pod. Vyvarujte se situaci  "hledám já - celá rodina - celá vesnice - a pak až zavoláme PČR".

6.    Policii ČR informujte osobně na nejbližší stanici nebo telefonicky na lince 158

A. Připravte si:  I.  Aktuální fotku pohřešovaného, datum narození, bydliště a jeho popis

                           II. Seznam léků, u koho se léčí, akutní problémy (cukrovka, duševní nebo psychická porucha, zranění a pod.)

                           III. Zjistěte, co měl na sobě?

                           IV. Zkontrolujte, zda si mohl vzít (telefon, doklady, peníze, léky, věci na převlečení, jídlo, výbavu na delší pobyt, auto apod.)

                           V. Seznam míst, kam rád chodí a která vyhledává, odkud a kam šel, kdy jste s ním byli naposledy v kontaktu

                           VI. V případě podezření na sebepoškození hledejte vzkazy, dopisy, prověřte Emailovou korespondenci, historii v PC apod.

B. Chtějte po Policii ČR  I. Kontakt na policistu, který bude mít pátrání na starosti, jméno, telefon, email

                                          II. Od něj pak chtějte znát postup pátrání

                                          III. Pokud je to možné a vhodné, chtějte povolání mantrailingového MT týmu. 

C. Neočekávejte  I. Okamžité zahájení velké pátrací akce, pokud nejde o dítě nebo o vysoké podezření na život ohrožující stav 

                               II. Pátrání v přírodním terénu za tmy, pokud nejde o dítě nebo o vysoké podezření na život ohrožující stav 

                               III. Nasazení všech sil Policie ČR v začátku pátrání, Policie má své metodické postupy a standardy, jak vést takové pátrání

                               IV. Nespoléhejte na vrtulník s termovizí, tato technologie má své klady, ale i zápory

7. Kontaktujte náš dispečink "Pohresujeme.cz".  Mantrailingový MT tým může být využit i před zahájením pátrací akce Policie, nebo v jeho průběhu. Pracuje jak samostatně, tak i v součinnosti se složkami PČR a IZS.

Čím dřív, tím lépe v rámci hesla: "Je lepší jeden zbytečný výjezd, než nosit kytky na hřbitov". 

8. I starý, nemocný člověk může přežít řadu dní, malé dítě může ujít mnoho km. Nepodceňujte schopnosti pohřešovaného

9. Důkladně prohledejte dům a nejbližší okolí. Schovaných dětí už bylo spousta a řada pohřešovaných byla nalezena právě ve svém domě nebo blízko něj.

10. Pokud bude probíhat pátrání i v terénu, zeptejte se Policie, jaký zvolí postup:
                                                                 I. Zda budou chtít použít pouze vlastní síly, policisty ve službě, psovody           

                                                                 II. Zda použijí síly ostatních složek IZS (hasiče, psovody, pokud ne, tak proč?

                                                                III. Zda chtějí a povolí Dobrovolnickou pomoc (neměli by odmítnout, ale můžou ze zákona zakázat                                                                               vstup dobrovolníků do určitých oblastí)

Po oznámení Policii: 1. Oslovte dobrovolné psovody z regionu a okolí, zavolejte nejlépe podle regionu kontaktním osobám a domluvte se na dalším postupu

                                     2. Oslovte další dobrovolnické organizace a spolky ze svého okolí ( např. myslivce...)

                                     3. Zorganizujte událost na Facebooku a požádejte o pomoc

                                     4. Pokud to neudělá PČR, informujte regionální média, rádia, televize

                                     5. Vyvěste letáky s fotkou a popisem pohřešovaného, vč. kontaktních údajů

Seznam dalších záchranářských organizací najdete na https://hledani-pohresovanych.webnode.cz/

NAPSALI O NÁS

Velmi záslužná práce ,díky za to že jste!!!

Janiko

Děkuji vám za vše,co pro nás děláte.

Jana