Hledáme ztracené , pohřešované a hledané lidi

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Neodkladně:

1. Volat PČR - linku 158, nahlásit pohřešování osoby
2. Požádat Policii o součinnost pátracích psů RESDOGS
3. Volat operátora RESDOGS +420 720 968 747

Pro výjezd pátrací skupiny RESDOGS bude potřeba:

1. Krátký popis, co se stalo. Jméno a popis hledané osoby, vztah na volající osobu, důvod zmizení, okolnosti zmizení,      možná nebezpečí – choroba, léky, psychický stav (vyptáme se)
2. Adresu místa, nebo souřadnice GPS, kde se potkáme
3. Jméno kontaktní osoby, která s námi bude komunikovat
4. Kontakt na vyšetřovatele Policie                                                                                                                                       

Budeme potřebovat 

Pachový předmět hledané osoby – části oděvů, osobní věci odebereme si sami
2. Místo, kde se naposledy hledaná osoba nacházela - co nejpřesnější
3. Pachová stopa – musí ještě existovat - proto volat co nejdříve

Mobilizace MT týmu

 • 1
  Na žádost Policie, nebo "osoby blízké" (rodina, kamarádi, samospráva) neváhejte, máte na to právo
 • 2
  Pokud neplníme jiné úkoly, vyjíždíme pokud možno ihned, operátor zajistí nejvhodnější MT tým
 • 3
  Naše střediska - BRNO, FRÝDEK-MÍSTEK, LIBEREC, KOLÍN, ŽILINA, KOŠICE
 • 4
  Jsme dobrovolná organizace a musíme plnit i závazky zaměstnavatelů, proto prosíme o pochopení

Jak to celé funguje?

Psi hledají podle individuálního pachu vždy určitou konkrétní osobu. 

Co psi sledují? 

Každý člověk má svůj specifický, neměnný individuální pach, který jsou psi schopni identifikovat a sledovat.  Psi cvičení metodou mantrailingu jsou schopni sledovat pachovou stopu osoby po delší časové prodlevě poměrně dlouho jak ve volné přírodě, tak i například ve městech a zastavěných, frekventovaných oblastech. 

Co k tomu potřebují?

1. Co nejčistší pachový předmět hledané osoby

2. Poslední místo výskytu hledané osoby

3. Pachová stopa se postupně vytrácí a tak je potřeba použít      MT tým co nejdříve

Jak je možné využít naše pátrací mantrailingové (MT) týmy? 

Vyžádat si nás může jak Policie, tak i "osoba blízká"

Veškerou činnost poskytujeme ZDARMA

V případech, kdy Policie vyhodnotí, že pro záchranu hledané osoby může využít náš MT tým, kontaktuje dispečink RESDOGS, který zajistí mobilizaci členů a ve spolupráci s velitelem zásahu konzultují možnosti nasazení. RESDOGS využívá speciálně vycvičené psy metodou mantrailingu, kteří jsou schopni sledovat individuální pach konkrétní hledané osoby na velké vzdálenosti, po delším čase, než je běžné u klasicky vycvičených služebních psů.

Žádost „osoby blízké“ - máte právo jako „osoba blízká“ požádat Policii o využití matrailingových týmů RESDOGS. V případě, že velící důstojník nezná a nebo neví o možnosti nasazení takto speciálně vycvičených pátracích  psů, můžete požádat o naše nasazení velícího vyšetřovatele Policie. Na vaši žádost musí reagovat a Policie by nás měla kontaktovat. V opačném případě volejte přímo naši linku a koordinaci s Policií provedeme my.

BEZ PČR - Pokud se ještě nechcete v některých situacích obracet na Policii, Policie ještě nezahájila pátrání, nebo Policie, dle vašeho názoru, vyčerpala všechny své možnosti, volejte náš dispečink RESDOGS a podle konkrétních podmínek se dohodneme na dalším postupu. I v těchto případech následně informujeme Policii o naší činnosti a snažíme se akci s Policií koordinovat. Toto se neprovádí v případech, kdy si to výslovně nepřeje oznamovatel.

PRO KLID DUŠE – ve zvláštních případech je možné nasadit MT tým i tehdy, když jsou již vyčerpány všechny dostupné možnosti pátrání, kdy uplynula již delší doba od ztráty hledané osoby. V řádu několika dnů se může MT tým pokusit znovu prověřit, zda se na místě nenachází stopy, které by mohly vést k novým poznatkům při pátrání. V těchto situacích je sice úspěšnost velmi malá, ale naděje umírá poslední a je potřeba využít všech dostupných možností.