CO DĚLAT, KDYŽ SE VÁM NĚKDO ZTRATÍ

KDYŽ SE NĚKDO ZTRATÍ – CO DĚLAT? 

Aniž bychom si to někdy chtěli připustit, ztratit se, není zas až tak velký problém. Může se to stát jak ve městě, tak i ve volném terénu. I když se zdá, že je u nás velmi hustá infrastruktura a plochy lesů, luk a polí nejsou velké, roční statistiky hledaných a pohřešovaných osob jdou do tisíců a jsou alarmující.  

Příčiny, proč se lidé ztrácí jsou různé a když pomineme případy, kdy se lidé chtějí, ztratil úmyslně, je dobré držet se několika základních pravidel, která nám umožní náhlou krizovou situaci řešit. V každém případě je dobré, těmto situacím předcházet a tak několik rad:

PREVENCE:

 1. NABITÝ MOBILNÍ TELEFON - v každém případě je dobré nejen na delší vycházky, ale třeba i na houby chodit s nabitým mobilním telefonem. Signál mobilního telefonu lze lokalizovat a určit souřadnice GPS. Pro případ, že byste se dostali do potíží a někdo by našel váš telefon, kterým by mohl zavolat příbuzné, nebo známé, anebo v případě první pomoci by potřeboval zjistit další vaše údaje, se doporučuje, aby jméno vám nejbližšího člověka bylo uloženo v telefonu ve tvaru ICE. To je zkratka anglického výrazu, která označuje osobu, které je možno kdykoliv zavolat pokud daný člověk potřebuje pomoc. Pokud tuto zkratku záchranář anebo jiný člověk, který pomáhá osobě nenajde, většino volá na číslo, které je v historii hovorů nejčastěji používané.
 2. NĚKDO BY MĚL VŽDYCKY VĚDĚT, KDE JSEM - V místě bydliště, pokud je to možné, někomu z příbuzných, nebo kamarádů nahlásit, kam se chystáte a kdy se asi vrátíte. Pokud bydlíte ve společné domácnosti a nečekaně odcházíte, není určitě problém napsat na kus papíru informaci, kam jdete a kdy se asi vrátíte.
 3. LÉKY, MEDIKAMENTY, POMUCKY - Pokud užíváte léky anebo jiné medikamenty, je třeba je mít sebou a to nejen jednu dávku, kterou byste si měli dávat v nějakém krátkém časovém období. Nikdy nevíte, kde se zapovídáte se sousedkou anebo kamarády a plánovaná vycházka se tak může protáhnout.
 4. ODPOVÍDAJÍCÍ OBLEČENÍ – změny počasí jsou velmi rychlé a mění se i během dne. Oblečení by mělo odpovídat nejen módním trendům, ale i prostředí, kam jdeme. Pohodlné boty, oděv chránící před sluncem, větrem, nebo deštěm.

 KDYŽ UŽ SE ZTRATÍM:  

 1. 158 linka POLICIE - Pokud se už ztratíte anebo nastane jakákoliv krizová situace je prvním řešením zavolat na linku 158. Existuje i mezinárodní číslo IZS - 112
 2. KLID, ŽÁDNÁ PANIKA – Nedovoláte-li se na linku Policie 158, nebo není-li k dispozici signál a nemůžeme se dovolat ani příbuzným, nezmatkujte, pokuste se uklidnit, vydýchat. Rozhlédněte se kolem a vydejte se směrem, kde slyšíte nějaký hluk anebo, kde vidíte světla. V hornatém terénu se většinou postupuje směrem do údolí, pokud narazíme na vodní tok, tak podél tekoucí vody po proudu. V žádném případě nepobíhejte bezmyšlenkovitě z místa na místo, uklidněte se s s rozmyslem šetřete síly. Pokuste se dojít na cestu, nebo pokud je na blízku nějaké obydlí, nebo lidé a požádejte o pomoc.
 3. ZRANĚNÍ, NEPOHYBLIVOST - V případě zranění, nebo když se nemůžete pohybovat, se snažte provizorně si zranění ošetřit. Nevybíjejte telefon zbytečným dlouhým voláním, v každém případě, pokud vám volaný ihned nezvedá telefon, bývá pravidlem, že se na známé nepřijaté číslo většinou zpětně volá. Navíc, pokud jste zanechali vzkaz, určitě se vám ozvou příbuzní ihned, jakmile vaše nepřijaté volání najdou. Poslouchejte, jestli nezaslechnete nějaké zvuky. Volání „Pomoc“, nemusí být nepřetržité, zbytečně se tím vysilujete. Pokud máte sirky anebo zapalovač, je dobré rozdělat oheň. To upozorní nejen strážce lesa, ale i lidi v okolí, popřípadě letecký průzkum lesů, který se provádí preventivně v období, kdy hrozí požáry. Ale s velkou opatrností a provizorním zabezpečením proti rozšíření požáru. Přes noc je třeba se pokusit chránit dostupnými prostředky proti chladu, větru a vlhkosti.
 4. ZAHÁJENÍ PÁTRACÍ AKCE - Je třeba si uvědomit a věřit, že když se nevrátíte ve stanovenou dobu domů, příbuzní a kamarádi se určitě budou po vás shánět. Pokud vyrozumí Policii, je většinou připraven i vrtulník s termovizní a do terénu jsou vyslány rojnice k prohledávání terénu. Proto se neschovávejte, a pokud slyšíte hluk, je třeba se ozvat, třeba i tím, že budete klackem bouchat do stromů. Pokud vaši příbuzní anebo kamarádi nevolají Policii a zavolají k nám, my Policii většinou informujeme o našem výjezdu a všechny kroky s odborem pátrání konzultujeme. Specielně vycvičený pes – mantrailer pokud dostane odpovídající pachový předmět má jediný úkol - co nejrychleji a co nejkratší cestou nalézt hledanou osobu. Pokud se pracuje v součinnosti Policií a složkami IZS, ve směru,který určí MT tým, se vysílá vrtulník s termovizí, čtyřkolky anebo jsou zde přednostně vyslány rojnice dobrovolníků a policistů. V každém případě se lokalizuje mobilní telefon ztracené osoby.
 5. VĚŘTE, ŽE V TĚCHTO PŘÍPADECH JSOU VYUŽÍVÁNY VŠECHNY DOSTUPNÉ PROSTŘEDKY K CO NEJRYCHLEJŠÍMU NALEZENÍ HLEDANÉ OSOBY.

 CO DĚLAT KDYŽ NĚKOHO ZTRATÍM?

PREVENCE: Rizikovými skupinami lidí, kteří se mohou kdykoliv a kdekoliv ztratit jsou hlavně děti, senioři a lidé s možnou duševní anebo mentální poruchou, lidé v neznámém prostředí, lidé s poruchou orientace a také lidé, u kterých je sklon k sebepoškozování anebo útěkům. Nejen u těchto skupin lidí je dobré dodržovat určité zásady prevence, které vychází z výše popsaných zásad, tj. vyžadovat, aby tyto osoby automaticky hlásili svůj pohyb, své záměry, místa vycházek a vy jste znali jejich pravidelné rituály. V dnešní době mobilních telefonů a jiných komunikačních pomůcek kontrolovat, zda jsou vždy v provozuschopném stavu s nabitými bateriemi a lidé si je automaticky berou sebou, pokud odchází z domova. Kontrolovat i oblečení, popřípadě je přizpůsobit předpovědi počasí anebo stavu prostředí, ve kterém se osoby můžou pohybovat. U lidí, kde je předpoklad možných problémů je vhodné k dokladům anebo do věcí, které běžně nosí, přidat informaci, které mohou zjednodušit identifikaci osoby anebo kontakt na příbuzné anebo známé. Do mobilního telefonu těmto osobám uložit důležité číslo ve tvaru ICE… U rizikových skupin je možné využití i elektronických identifikátorů pohybu.

KDYŽ SE NĚKDO ZTRATÍ:

 1. VOLAT NA MOBILNÍ TELEFON - Pro ty, kdo postrádají někoho ze svého okolí, je základní radou, volat na telefon pohřešované osoby a pokud je nedostupný anebo telefon ztracená osoba nebere, obvolat známé, kamarády. Nevolat mnohokrát opakovaně, vybíjíte mu baterky.
 2. PROVĚŘIT MÍSTA, KDE SE HLEDANÝ PRAVIDELNĚ ZDRŽUJE -  prověřit místa, kam chodí nakupovat, kde se prochází, kde má kamarády, nebo místa, kde se rád zdržuje.
 3. VOLAT LINKU 158 - POLICIE pokud toto první hledání nemá úspěch, neprodleně volejte na linku 158 Policii a svou obavu nahlaste. Poté je nutno postupovat podle pokynů Policie, která má prověřené standardní postupy, jak v těchto případech postupovat.
 4. VOLAT pátrací MT tým – v případech, kdy Policie vyhodnotí, že pro záchranu hledané osoby může využít náš MT tým, kontaktuje kohokoliv z Rescue Olomouc, IBHA, kteří zajistí mobilizaci členů a ve spolupráci s velitelem zásahu konzultují možnosti nasazení. RO pro pátrání využívá speciálně vycvičené psy metodou mantrailingu, kteří jsou schopni sledovat individuální pach hledané osoby na velké vzdálenosti a i po delším čase, než je běžné u klasicky vycvičených služebních psů. V případě, že velící důstojník nezná a nebo neví o možnosti nasazení takto specielně vycvičených pátracích  psů, můžete požádat o naše nasazení velícího vyšetřovatele Policie. Na vaši žádost musí reagovat a Policie by  nás měla kontaktovat. V opačném případě volejte přímo naši linku a koordinaci s Policií provedeme my.
 5. BEZ PČR - Pokud se ještě nechcete v některých situacích obracet na Policii, nebo Policie dle vašeho názoru vyčerpala všechny své možnosti, můžete také zavolat a dohodneme se na dalším postupu. I v těchto případech informujeme Policii o naší činnosti a snažíme se akci koordinovat. Toto se neprovádí v případech, kdy si to výslovně nepřeje oznamovatel.
 6. ČÍM DŘÍVE, TÍM LÉPE - V každém případě je vhodnější zavolat raději dříve, než později. Každou hodinou se snižuje procento úspěšnosti při nasazení MT týmu. A pamatujte si, že je lepší vynaložit nějaké, možná zbytečné náklady na výjezd MT týmu, než chodit zalévat kytky na hřbitov.
 7. PRO KLID DUŠE – ve zvláštních případech je možné nasadit MT tým i tehdy, když jsou již vyčerpány všechny dostupné možnosti pátrání, kdy uplynula již delší doba od ztráty hledané osoby. V řádu několika dnů se může MT tým pokusit znovu prověřit, zda se na místě nenachází stopy, které by mohly vést k novým poznatkům při pátrání. V těchto situacích je sice úspěšnost velmi malá, ale naděje umírá poslední a je potřeba využít všech dostupných možností.