Co dělat, když se vám někdo ztratí...

V případě, že někoho pohřešujete a máte obavu o jeho zdraví (psychické, nebo duševní problémy, sebepoškozující úmysly, senioři, děti)

Obvolat známé, příbuzné, prohlédnout místa, kde se často a rád zdržuje
Obvolat zdravotnická zařízení, zda nebyl hospitalizován
U dětí kontaktujte školu, rodiče kamarádů a zjistěte co nejvíce informací
Informujte Obecní úřad, který může pohřešování vyhlásit místním rozhlasem, pozorní lidé mnohokrát rychle "vyřešili" pátrání
Pohřešování bez odkladu ohlaste PČR, na linku 158 a na dispečink RESDOGS +420 720 968 747. Nečekejte např. na návrat do setmění apod. Vyvarujte se situaci “hledám já – celá rodina – celá vesnice - a pak až zavoláme PČR a dispečink RESDOGS"
Policii ČR informujte osobně na nejbližší stanici nebo telefonicky na lince 158, RESDOGS +420 720 968 747
Připravte si:      I. Aktuální fotku pohřešovaného, datum narození, bydliště a jeho popis                                                                                 II. Seznam léků, u koho se léčí, akutní problémy (cukrovka, duševní nebo psychická porucha, zranění                             III. Zjistěte, co měl na sobě                                                                                                                                                                 IV. Zkontrolujte, zda si mohl vzít (telefon, doklady, peníze, léky, věci na převlečení, jídlo, výbavu na                                      delší pobyt, auto apod.)                                                                                                                                                                 V. Seznam míst, kam rád chodí, která vyhledává, odkud a kam šel, kdy jste s ním byli naposledy v                                        kontaktu                                                                                                                                                                                           VI. V případě podezření na sebepoškození hledejte vzkazy, dopisy, prověřte e-mailovou                                                           korespondenci, historii v PC apod.

Chtějte po Policii ČR  I. Kontakt na policistu, který bude mít pátrání na starosti, jméno, telefon, email                                                                    II. Od něj pak chtějte znát rámcový postup pátrání                                                                                                                      III. Pokud je to možné a vhodné, chtějte povolání našeho mantrailingového MT týmu. Jako                                                     „osoba blízká“ na to máte právo

Neočekávejte:      I. Okamžité zahájení velké pátrací akce, pokud nejde o dítě nebo o vysoké podezření na život                                              ohrožující stav                                                                                                                                                                                   II. Pátrání v přírodním terénu za tmy, pokud nejde o dítě nebo o vysoké podezření na život                                                   ohrožující stav                                                                                                                                                                                 III. Nasazení všech sil Policie ČR hned v začátku pátrání, Policie má své metodické postupy a                                                  standardy, jak vést takové pátrání                                                                                                                                               IV. Nespoléhejte na vrtulník s termovizí, tato technologie má sice své klady, ale i zápory

 7. Kontaktujte náš dispečink RESDOGS. Mantrailingový (MT) tým může být využit i před zahájením pátrací akce               Policie, nebo v jejím průběhu. MT tým pracuje jak samostatně, tak i v součinnosti se složkami PČR a IZS.                                    Čím dříve, tím lépe, v rámci hesla: "Je lepší jeden zbytečný výjezd, než ...."

 8. I starý, nemocný člověk může přežít řadu dní, malé dítě může ujít mnoho kilometrů. Nepodceňujte schopnosti           pohřešovaného

 9. Důkladně prohledejte dům a nejbližší okolí. Schovaných dětí už bylo spousta a řada pohřešovaných byla                     nalezena právě ve svém domě nebo blízko něj

 10. Pokud bude probíhat pátrání i v terénu, zeptejte se Policie, jaký zvolí postup:
                                                                 I. Zda budou chtít použít pouze vlastní síly, policisty ve službě, psovody                                                                                 II. Zda použijí síly ostatních složek IZS (hasiče, psovody, pokud ne, tak proč?)                                                                         III. Zda chtějí a povolí Dobrovolnickou pomoc (neměli by odmítnout, ale můžou                                                                         ze zákona zakázat vstup dobrovolníků do určitých oblastí)

Po oznámení Policii dále můžete:                                                                                                                                                   1.  Oslovit dobrovolné psovody z regionu a okolí, zavolejte nejlépe podle regionu kontaktním osobám a domluvte          se na dalším postupu (https://hledani-pohresovanych.webnode.cz/jak-postupovat/)                                                   2.  Oslovte další dobrovolnické organizace a spolky ze svého okolí ( např. myslivce...)                                                       3.  Zorganizujte událost na Facebooku a požádejte o pomoc                                                                                                 4.  Pokud to neudělá PČR, informujte regionální média, rádia, televize                                                                                5.  Vyvěste letáky s fotkou a popisem pohřešovaného, vč. kontaktních údajů