SPOLUPRACUJEME

Rescue Olomouc (RO) využívá k praktickým zásahům psy cvičené metodou pachové práce, kterou označujeme jako mantrailing. MT týmy jsou cvičeny a následně testovány metodou \"Double blind\" testů, které jsou velmi objektivní a dokazují jaký předpoklad má každý MT tým k úspěšnému vypracování pachové stopy v terénu. Výcvik a testování zajišťuje naše sesterská organizace IBHA. www.ibha.eu
firma NEOGENIA - spolupráce na projektech Zlepšeme Česko a Mobilní rozhlas. www.neogenia.cz
Emergency Extreme - první pomoc v extremních situacích, zdravotnická podpora MT týmů, https://www.360vterin.cz/

Policie ČR                                                      http://www.policie.cz/

Sdružení dobrovolných záchranářů:       http://hledani-pohresovanych.webnode.cz/

Neogenia                                                       https://neogenia.cz/ 

Emergency Extrem                                      https://www.360vterin.cz/

AK JUDr. Ďuricová Jana                           http://akduricova.cz/

SAR systém ČR                                            http://portal.sarsystem.cz/

SDH Hejnice                                                http://www.psovodi-hejnice.cz/

Nadace ztracené děti                                  https://nfztracenedeti.cz/

Cesta za snem                                              https://www.cestazasnem.cz/

Rescue Report                                             http://rescuemedia.cz/

Pes přítel člověka                                        http://www.pespritelcloveka.cz/default.aspx