ŽÁDOST O PODPORU

Jako u většiny neziskových spolků, je naše činnost postavena na dobrovolné bázi, kdy si veškeré náklady na vybavení, dopravu a samotné záchranářské akce hradíme z vlastních zdrojů, darů a sponzorských příspěvků. Jsme rádi za každou materiální i finanční podporu naší činnosti.

Forma, kterou nám můžete pomoci, podléhá zákonům ČR je popsána níže.

Za náš občanský spolek, ale hlavně za osoby, kterým díky Vaší podpoře pomůžeme, děkujeme.

KE STAŽENÍ